in

FCA Incoterms Nedir? (Taşıyıcıya Masrafsız Teslim)

FCA Incoterms Nedir?
FCA Incoterms Nedir?

Bugün sizlere dünyaya açılmanızı sağlayacak olan “FCA Incoterms Nedir” hakkında gereken tüm detayları anlatacağız. Bu yazıyı okuduğunuzda aklınızda herhangi bir soru kalmayacak. Bize FCA Incoterms hakkında danışmak istediğiniz bir soru olursa “İletişim” sayfasından ulaşabilirsiniz!

FCA Incoterms Nedir?

Bilindiği üzere alıcı ve satıcı arasındaki maliyet ve risk paylaşımını Incoterms (Teslim Şekilleri) kuralları belirlemektedir. Maliyet ve risk paylaşımı nedeniyle bu kurallar içerisinde en çok kullanılan teslim şeklinin FCA olduğu ortaya çıkmıştır. Tüm dünyadaki sözleşmelerin neredeyse %40’a yakını bu kural çerçevesinde yürütülmektedir. FCA Incoterms geniş kapsamlıdır, çünkü tüm taşıma modlarını içermektedir.

FCA Incoterms Araç Taşıma
FCA Incoterms Araç Taşıma

Masrafların Paylaşımı Nasıl İşler?

Satıcının Katlandığı MasraflarAlıcının Katlandığı Masraflar
İhracat gümrük işlem masrafları,İthalat işlemlerine dair giderler ile malların tesliminden sonraki taşıma masrafları,
Taşıyıcıya teslime kadar ki maliyetler,Sözleşmede kararlaştırılan yer ve zamanda malların teslim alınması yükümlülüğüne uyulmamasıyla ilgili ek masraflar,
Bir ihracat lisansı veya başka bir izin alma maliyeti, vergiler, harçlar ve ek resmi ihracat ücretleri,Alıcının malları ithal etmesi veya nakletmesi için gerekli olan sevkiyat ve / veya menşe ülkesinde düzenlenen elektronik formda (eşdeğer teslim notları hariç) belge veya eşdeğeri edinme maliyetleri,
Ürünlerin ihracatının yasaklanması durumunda veya ihracatında özel vergiler olması halinde oluşacak maliyetler,Malların nakliyeciye teslim edileceği tarih ve yer hakkında satıcıya bilgi verme maliyetleri,
Malların teslimini veya eşdeğer elektronik versiyonunu kanıtlayan belgeyi sağlama maliyetleri,Ürün nakliyesi ile ilgili masraflar,
Ticari faturayı veya eşdeğer elektronik versiyonu hazırlama ve gönderme maliyetleri,Alıcı tarafından belirlenen taşıyıcının terminalinde teslim edilen malların nakliye aracından boşaltılması maliyetleri,
Alıcıya malların taşıyıcıya ulaştırıldığını ve emanet edildiğini veya kararlaştırılan zamanda taşıyıcı tarafından kabul edilmediğini bildirme maliyetleri,Ürünlerle ilgili olarak, alıcı tarafından belirlenen taşıyıcının eline geçtiği andan itibaren tüm masraflar (gümrük vergileri ve vergileri ve diğer resmi masraflar dahil),
Mallar genellikle ambalajsız olarak taşınmadıkça, nakliye için gerekli ambalajlama ve işaretleme maliyetleri,Bir taşıyıcının belirtilmemesi veya satıcıya taşıyıcının adı ve malların taşıyıcıya teslim edileceği belirlenen tarih bildirilmemesinden kaynaklanan tüm ek masraflar,
Kalite kontrol, ölçüm, tartım ve sayım maliyetleri.İhracatçı ülkenin yetkilileri zorunlu tutmadığı sürece, malların sevkiyat öncesi denetim masrafları.
FCA Incoterms Masraf Paylaşımı Tablosu

Satıcının Yükümlülükleri Nelerdir?

 • Satıcı malları, ticari faturaları ve sözleşmede istenebilecek ve belirtilebilecek diğer uygunluk kanıtlarını sunmalıdır,
 • Satıcı, alıcının talep etmesi ve masraflarına katlanması şartı ile gönderim belgesi edinimi için yardımcı olur,
 • Malları, ürünleri satın alanın aracına yüklemekten sorumlu bir kişiyi atar,
 • Satıcı, malları yükleme için hazırlamaktan (malların ölçümü ve paketlenmesi) sorumludur,
 • Malları ihracata hazırlar ve ilgili risk ve masrafları üstlenir,
 • Alıcının talebi üzerine, risk ve maliyetleri alıcıya ait olmak üzere, normal şartlar ve koşullar üzerinde bir taşıma sözleşmesi yapabilir.

Alıcının Yükümlülükleri Nelerdir?

 • Alıcı, malın ithalatı ve nakliyesi ile ilgili formaliteleri satıcı tarafından malların tesliminden itibaren tamamlar,
 • Malların, kuryeye tesliminden itibaren mallara gelecek zarar veya kaybetme riski üstlenir,
 • Nakliye sözleşmelerini yapar, ancak satıcı risk ve maliyeti (ek bir hizmet olarak) alıcının olmak üzere nakliye ayarlayabilir,
 • Gerekli tüm transit formaliteleri ile ilgilenir ve malları ithal etmeye hazırlar,
 • Alıcı, nakliye emri verir,
 • Malları, sözleşmede kararlaştırılan yerde önceden teslim alır.

Malların Teslimi

Incoterms 2020 FCA’ın iki seçenekli teslim noktası vardır. Birinci seçenek, satıcıya ait yerdir ( örneğin deposu, fabrikası). Mallar fiziksel olarak (yükleme tamamlandıktan sonra) bir kuryeye veya alıcı tarafından belirlenen başka bir kişiye teslim edildiğinde teslimat tamamlanmış sayılır.

FCA Incoterms Ürün
FCA Incoterms Ürün

İkinci seçenek satıcıya ait olmayan yerle ilgilidir (örneğin liman, terminal). Böyle bir durumda teslimat, satıcı tarafından gönderilen nakliye modunda mallar nakliyeciye teslim edildikten sonra gerçekleşmiş sayılır. Ürünlerin nakliye modundan boşaltılmasının satıcının sorumluluğu olmadığı unutulmamalıdır.

Seçilen seçeneğe bakılmaksızın, yer ve teslimat süresi hakkındaki bilgiler sözleşmeye dahil edilmelidir.

Malların Sigortası

FCA Incoterms durumunda, sigorta alıcının sorumluluğundadır. Satıcı, sözleşmede belirtilen yerde teslimat anından itibaren ürünlerden sorumlu değildir. Daha fazla nakliye ve malların sigortası alıcıya bağlıdır.

FCA Incoterms 2020 Nedir?

FCA teslim şekli, karma taşımacılık (farklı taşımacılık modlarının kullanıldığı yerlerde) dahil olmak üzere tüm taşımacılık modları uygulanabilir.

Satıcı, malları ve ticari faturayı ve sözleşmede belirtilen diğer belgeler ile teslim etmelidir. Ayrıca, taşıma belgesinin masrafları alıcıya ait olmak üzere yardımcı olur.

FCA Incoterms ve Diğer Incoterms Kuralları Nedir?

FCA kuralı durumunda, diğer tüm Incoterms 2020 kurallarında (EXW hariç) olduğu gibi, satıcı malların ihracatı ile ilgili tüm prosedürlerden sorumludur.

Hem EXW hem de FCA’da ithalatçı, tüm teslimat süreçlerinde taşıma yetkisine sahiptir. EXW kuralında, satıcı, malları gümrüğe sunmak veya ihracat için malları gümrükten çekmek zorunda değildir. FCA teslim şeklinde, ihracat gümrük işlemleri satıcı tarafından gerçekleştirilir. Yani bu teslim şekli ile fiyat teklifi verilirken ihracat gümrük masrafları, ihracat için gerekli izinler/belgelerin maliyetleri de fiyata dâhil edilmelidir.

FCA Incoterms Maliyet
FCA Incoterms Maliyet

FCA Incoterms teslim şeklinde, taraflar karşılıklı anlaşarak satıcının deposunda da teslimat yapabilir. Bu durumda EXW teslim şekli ile aynı gibi dursa da, farkları şöyle özetleyebiliriz. FCA teslim şeklinde araca yükleme masrafları ve olası riskler satıcıya aittir. Aynı yerde EXW teslim şekli olsa idi masraf ve riskler alıcıya ait idi. Ayrıca FCA teslim şeklinde satıcı teslim yükümlülüğünü ihracatçı ülkesinin neresinde yerine getirirse getirsin gümrükleme masrafları ve ilgili gümrükleme işlemlerinin sonuçlandırılması yükümlülüğü satıcıya aittir. EXW teslim şekli bu durum tam da tersidir.

Son söz olarak;

Teslim şekillerini hatalı olarak kullanan birçok firma, üründe ve/veya yükleme sürecinde bir sorun yaşanması durumunda detaylar önemli hale gelmektedir. Her iki tarafında yükleme şekline göre sorumluluklarını bilmesi, haklarını savunmaları için kaçınılmazdır. Bu nedenle teslim şekilleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmalı ve bu bilgileri sık sık tekrar edip bilgilerini tazelemelidir. Bol kazançlar!

Milletlerarası Ticaret Odasına buradan gidebilirsiniz!

Siz de daha fazla bilgi öğrenmek veya aklınıza takılan soruları bize yöneltmek istiyorsanız hemen “İletişim” sayfasından bize ulaşabilirsiniz!

Ne düşünüyorsunuz?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY App Key not set. Please check settings

Incoterms Nedir

Incoterms (Teslim Şekilleri) Nedir?

CPT Incoterms Nedir? (Taşıma Bedeli Ödenmiş Teslim)