in

Markalaşma ve Turquality Desteği Nedir?

Markalaştırma Desteği
Markalaştırma Desteği

Turquality®, uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka destek programıdır.

Bu itibarla, Türk markalarının desteklenerek “Türk Malı” imajının ve Türkiye’nin itibarının güçlendirilmesini hedefleyen 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Markalaşma ve Turquality Desteği Programı kapsamında firmaların;

 • Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamaları,
 • Sertifikasyona ilişkin giderleri,
 • Moda / Endüstriyel ürün tasarımcısı / Şef / Aşçı istihdamına ilişkin giderleri,
 • Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri,
 • Yurtdışı birimlere ilişkin giderleri,
 • Danışmanlık (Yönetim, tasarım, hukuk, bilişim) giderleri,

desteklenmektedir.

Markalaşma ve Turquality Desteği
Markalaşma ve Turquality Desteği

Şirketler Markalaşma ve Turquality Desteği Programı Kapsamına Nasıl Alınır?

Her iki programda yer alan destek unsurlarından yararlanmak için, şirketlerin başvuru formu ve ekindeki belgelerle doğrudan Bakanlığa müracaat etmeleri, ön inceleme yapılması ve Bakanlık tarafından destek programları kapsamına alınmaları gerekmektedir.

Marka Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketler Nasıl Destekleniyor?

Marka Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin ve harcama yetkisi verilen şirketlerinin aşağıda belirtilen madde ve madde içi koşulları sağlaması gerekiyor. Bu şartları karşılayan şirketler için destek parametreleri aşağıda yer almaktadır.

Marka Destek
Marka Destek

A Maddesi

Destek kapsamına alınan markalarına ilişkin patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile destek kapsamına alınan markalarının yurt dışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 TL tutarında desteklenmektedir.

B Maddesi

Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarda, destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili olarak gerçekleştirdikleri ve Genelgede belirtilen tanıtım harcamaları %50 oranında ve yıllık en fazla 1.600.000 TL tutarında desteklenmektedir.

C Maddesi

Hedef pazarlarda, destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili olarak açtıkları mağaza, ofis, depo ve satış sonrası servis hizmeti veren birimlerine ilişkin;

C.1. Maddesi

Brüt kira, belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 2.400.000 TL tutarında desteklenmektedir.

C.2. Maddesi

Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum / dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenmektedir.

Ç Maddesi

Hedef pazarlarda faaliyet gösteren ve farklı markaların satıldığı teşhir mekanı / büyük mağazalar / marketlerde destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili olarak kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe, kiosk, stand, ürün teşhir serası tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin brüt kira, belediye giderleri, komisyon, konsept mimari çalışmaları harcamaları ile anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ile hukuki danışmanlık giderleri ve bu birimlere ilişkin kurulum / dekorasyon giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 800.000 TL tutarında desteklenmektedir.

D Maddesi

Destek kapsamına alınan markalı ürünlerinin satışı amacıyla açtıkları teşhir mekanlarına ilişkin brüt kira, belediye giderleri, komisyon, konsept mimari çalışmaları harcamaları ile anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ile hukuki danışmanlık giderleri ve bu birimlere ilişkin kurulum / dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 800.000 TL tutarında desteklenmektedir.

E Maddesi

Yurt dışı pazarlara girişte zorunlu olan veya avantaj sağlayan kalite, çevre belgeleri / sertifikaları, insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler; destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili ruhsatlandırma, test, klinik test ve işlemlerine yönelik danışmanlık dâhil her türlü giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 1.000.000 TL tutarında desteklenmektedir.

F Maddesi

Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarda, destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak franchising sistemi ile faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10 mağazasına ilişkin;

F.1. Maddesi

Kurulum / dekorasyon harcamaları ve konsept mimari çalışmasına ilişkin giderleri mağaza başına %50 oranında ve en fazla 200.000 TL tutarında desteklenmektedir.

F.2. Maddesi

Kira giderleri %50 oranında, mağaza başına en fazla 2 yıl süresince ve mağaza başına yıllık azami 200.000 TL tutarında desteklenmektedir.

G Maddesi

Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere alacakları danışmanlıklara ilişkin giderleri yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenmektedir.

Ğ Maddesi

Destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili, tasarım ve ürün geliştirme konularında istihdam edilen moda / endüstriyel ürün tasarımcı ve mühendis giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 800.000 TL tutarında desteklenmektedir.

H Maddesi

Pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 400.000 TL tutarında desteklenmektedir.

I Maddesi

Gerçekleştirdikleri yurt dışı fuar katılımlarına yönelik giderleri ile desteklenmektedir.

İ Maddesi

Aldıkları depolama hizmetine yönelik giderleri %50 oranında ve belirtilen destek limitleri içinde değerlendirilmek kaydıyla desteklenmektedir.

Turquality Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketler Nasıl Destekleniyor?

Turquality
Turquality

TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin ve harcama yetkisi verilen şirketlerinin;

A Maddesi

TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurt dışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri desteklenmektedir.

B Maddesi

Yurt dışı pazarlara girişte zorunlu olan veya avantaj sağlayan kalite, çevre belgeleri / sertifikaları; insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretleri; TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili ruhsatlandırma, test, klinik test ve işlemlerine yönelik danışmanlık dâhil her türlü giderleri yıllık en fazla 2.000.000 TL olmak üzere %50 oranında desteklenmektedir.

C Maddesi

TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili, tasarım ve ürün geliştirme konularında istihdam edilen moda / endüstriyel ürün tasarımcısı ve mühendis giderleri aynı anda azami 10 kişi için %50 oranında desteklenmektedir.

Ç Maddesi

Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarda, TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak gerçekleştirdikleri ve Genelgede belirtilen tanıtım harcamaları %50 oranında desteklenmektedir.

D Maddesi

Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarda, TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak;

D.1. Maddesi

Açtıkları, aynı anda azami 50 adet mağazaya ilişkin;

 • Brüt kira, belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri,
 • Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum / dekorasyon giderleri, mağaza başına azami 800.000 TL olmak üzere %50 oranında desteklenmektedir.

D.2. Maddesi

Açtıkları ofis, depo, showroom, satış sonrası servis hizmeti veren birimler ile farklı markaların satıldığı teşhir mekânı / büyük mağazalar / marketlerde kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe, kiosk, stand ve ürün teşhir serasına tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin;

 • Brüt kira, belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri,
 • Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum / dekorasyon giderleri birim başına azami 800.000 TL olmak üzere %50 oranında desteklenmektedir.

D.3. Maddesi

Franchising sistemi ile faaliyete geçirilen toplam azami 100 mağaza için,

 • Kira giderleri, aynı mağaza için en fazla 2 yıl süresince ve yıllık mağaza başına azami 800.000 TL olmak üzere,
 • Kurulum / Dekorasyon harcamaları ve konsept mimari çalışmaları mağaza başına azami 400.000 TL olmak üzere %50 oranında desteklenmektedir.

E Maddesi

Rekabet avantajını artırmak üzere alacakları danışmanlıklara ilişkin giderler %50 oranında desteklenmektedir.

F Maddesi

Pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderler %50 oranında desteklenmektedir.

G Maddesi

Markalı ürünleriyle ilgili olarak gerçekleştirdikleri yurt dışı fuar katılımlarına yönelik giderler %50 oranında desteklenmektedir.

TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak alınan depolama hizmetine yönelik giderler %50 oranında desteklenmektedir.

Siz de daha fazla bilgi öğrenmek veya aklınıza takılan soruları bize yöneltmek istiyorsanız hemen “İletişim” sayfasından bize ulaşabilirsiniz!

Ne düşünüyorsunuz?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY App Key not set. Please check settings

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği