in ,

Pazarlama Karması Nedir? 4P ve 7P Açıklaması

Pazarlama karması, pazarlama stratejilerini belirlemek ve pazarlama kararlarını almak için kullanılan temel kavramlardan biridir. Genellikle “4P” olarak bilinen pazarlama karması, bir ürünün veya hizmetin pazarlamasında dikkate alınması gereken dört ana bileşeni içerir:

Nedir Bu 4 Ana Bileşen?

 1. Ürün – Şirket ne üretiyor?
 2. Fiyat – Şirket tarafından kullanılan fiyatlandırma stratejisi nedir ?
 3. Yer – Şirket nerede satıyor?
 4. Promosyonlar – Şirket ürünü nasıl tanıtıyor?

Pazarlama Karması Türleri Nelerdir?

1) Ürün pazarlama karması – Ürün, fiyat, yer ve promosyonlardan oluşur. Bu pazarlama karması temel olarak Maddi mallar için kullanılmaktadır .

2) Hizmet pazarlaması karması – Hizmet pazarlaması karması dahil olmak üzere insanlar, fiziksel kanıtlar ve süreçler olmak üzere üç değişken daha vardır . 

Pazarlama karması, pazarlama stratejilerini belirlemek ve pazarlama kararları almak için kullanılan temel bir kavramdır. Neil H. Borden tarafından 1964 yılında ortaya atılan bu kavram, dört ana bileşeni olan Ürün, Fiyat, Yer ve Tutundurma üzerine odaklanır. Doğru pazarlama karışımına sahip olmak, bir şirketin başarısını etkileyebilir ve yeni ürünlerin veya işlerin başlatılmasında istikrarlı bir platform sağlayabilir. Bu bileşenler birbirleriyle etkileşim halindedir ve birinde yapılan değişiklik, diğerlerini de etkileyebilir. Pazarlama karması, pazarlama planlamasında önemli bir rol oynar ve şirketlerin hedeflenen müşteri kitlesine ulaşmalarına yardımcı olur.

Pazarlama Karması 4P

Pazarlama Karması – Ürün

İhtiyacınız olan ilk şey, bir işe başlamak istiyorsanız, bir üründür . Bu nedenle Ürün, pazarlama ilk değişkendir. Ürün kararları, herhangi bir pazarlama planını yapmadan önce almanız gereken ilk kararlardır . Bir ürün üç bölüme ayrılabilir . Çekirdek ürün, artırılmış ürün ve üçüncül ürün. Ürün bileşenine karar vermeden önce, kendinize sormanız gereken bazı sorular var.

 • Hangi ürünü satıyorsun?
 • Ürününüzün kalitesi ne olurdu ?
 • Hangi özellikler piyasadan farklı?
 • Ürünün USP’si nedir?
 • Ürünün alt marka olarak mı yoksa tamamen yeni mi olacak?
 • Birincil ile birlikte satılabilecek ikincil ürünler nelerdir? (Garanti, hizmetler)

Bu sorulara dayanarak, bazı ürün kararları verilmelidir. Bu ürün kararları, karışımın diğer değişkenlerini de etkileyecektir. Örneğin; en yüksek kaliteye sahip bir araba yapmayı planlıyorsunuz. Dolayısıyla fiyatlandırma, promosyonlar ve yerleştirmeler buna göre değiştirilmeliydi. Dolayısıyla, ürününüzü bilmediğiniz sürece, pazarlama karmasının başka bir değişkenine karar veremezsiniz. Bununla birlikte, ürün özellikleri karışıma uymuyorsa, ürünü pazarlama karmasında kendisinin bir yer bulacağı şekilde değiştirebilirsiniz

Pazarlama Karması – Fiyatlandırma

Pazarlama’nın önemli bir bileşeni olan fiyatlandırma, bir ürünün başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesi için hayati öneme sahiptir. Fiyatlandırma stratejisi, bir ürünün maliyeti, üretim ve dağıtım süreçleri, rekabetin durumu, tüketici talebi ve satış hedefleri gibi birçok faktörü içerir. Bu faktörlerin karmaşık bir etkileşimi, bir ürünün fiyatının belirlenmesinde önemli bir rol oynar.

Fiyatlandırma stratejisinin belirlenmesi, şirketlerin hedeflerini, pazarlama hedeflerini ve hedef kitleyi dikkate alırken, aynı zamanda rekabetin de göz önünde bulundurulması gereken kritik bir karardır. Rekabetçi fiyatlandırma, ürünün fiyatını rakiplere göre uygun bir düzeyde tutarak pazarda rekabet avantajı sağlamayı hedefler. Diğer yandan, prim fiyatlandırma stratejisi, ürüne yüksek bir fiyat etiketi konulmasını ve ürünün yüksek kalite ve değer vurgusuyla satışa sunulmasını içerir.

Fiyatlandırma stratejisinin yanı sıra, satış promosyonları, ticaret indirimleri ve ödeme koşulları gibi unsurlar da pazarlama karmasında önemli bir yer tutar. Bu taktikler, müşteri çekmek, satışları artırmak ve müşteri sadakatini sağlamak için kullanılabilir.

Sonuç olarak, doğru fiyatlandırma stratejisi, bir ürünün piyasada başarılı olabilmesi için hayati öneme sahiptir. Şirketlerin pazarlama karmasını etkili bir şekilde yöneterek doğru fiyatlandırma stratejisi belirlemeleri, müşteri memnuniyetini artırabilir, satışları artırabilir ve rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olabilir.

Pazarlama Karması – Dağıtım

Pazarlama karmasının temel bileşenlerinden biri olan dağıtım (yer), bir ürünün tüketiciye ulaştırılması sürecini kapsar. Ürünün doğru yerde, doğru zamanda ve doğru miktarda tüketiciyle buluşması, başarılı bir pazarlama stratejisi için hayati önem taşır. Dağıtım kararları, ürünün türüne, hedef kitlesi ve fiyatlandırma stratejisi gibi birçok faktöre bağlı olarak belirlenir.

Tüketici ürünleri için geniş ve erişilebilir bir dağıtım kanalı oluşturmak, müşteri memnuniyetini artırabilir ve satışları büyütebilir. Öte yandan, Premium tüketici ürünleri için sınırlı ve seçkin bir dağıtım stratejisi uygulamak, ürüne özel bir algı oluşturabilir ve değerini artırabilir. Ticari ürünlerde ise, işletmelerle etkileşim içinde olan özel bir dağıtım ekibi ve kanalı gereklidir.

Dağıtım kararları, bir firmanın karlılığı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Ulusal dağıtıma sahip bir FMCG şirketi, lojistik maliyetlerindeki bir artışın karlılığı üzerinde büyük etkilere yol açabileceğini görebilir. Bu nedenle, şirketlerin tedarik zinciri ve lojistik kararlarını dikkatlice planlamaları ve yönetmeleri önemlidir.

Sonuç olarak, doğru dağıtım stratejisi, bir ürünün hedef kitlesine en etkili ve verimli şekilde ulaştırılmasını sağlar. Firmaların, pazarlama dağıtım bileşenini başarılı bir şekilde yöneterek müşteri memnuniyetini artırması, satışları büyütmesi ve rekabette avantaj sağlaması hedeflenir.

Pazarlama Karması – Promosyon

Pazarlama karmasındaki promosyonlar , ATL ve BTL reklamlarını ve ayrıca satış promosyonlarını içeren bütünleşik pazarlama iletişimlerini içerir . Promosyonlar ürüne ve fiyatlandırma kararına çok bağlıdır . Pazarlama ve reklamcılık için bütçe nedir? Ürün hangi aşamada? Eğer ürün pazarda tamamen yeniyse, marka / ürün bilinci tanıtımlarına ihtiyaç duyulurken, ürün zaten mevcutsa, marka hatırlama tanıtımlarına ihtiyacı olacaktır .

Promosyonlar ayrıca ürünün segmentasyon hedeflemesine ve konumlandırılmasına da karar verir . Doğru tür promosyonlar diğer üç değişkeni de etkiler – ürün, fiyat ve yer. Promosyonlar etkiliyse, dağıtım noktalarını arttırmanız gerekebilir, ürünün yükselen marka değeri nedeniyle fiyatı arttırabilirsiniz ve kârlılık sizi daha fazla ürün lansmanında destekleyebilir. Ancak, kapsamlı promosyonlar için gereken bütçe de yüksektir. Promosyonlar pazarlama giderleri olarak kabul edilir ve ürünün maliyetine karar verirken aynı şekilde göz önünde bulundurulması gerekir .

karma

Dolayısıyla, yukarıdaki diyagramdan gördüğümüz gibi, pazarlama karmasının dört değişkeni birbiriyle ilişkilidir ve birbirlerini etkiler. Ürünün fiyatını artırarak, ürünün talebi azalabilir ve daha az dağıtım noktasına ihtiyaç duyulabilir. Aynı zamanda hizmet pazarlama karması için 3 yapıyı da ekledim.

Öte yandan, USP ürünü , maksimum konsantrasyonun marka bilinirliği yaratmaya , böylece daha iyi fiyatlandırma ve daha fazla promosyona olan ihtiyacı arttırmaya yönelik olabilir. Son olarak, genel pazarlama karması müşteri tabanınızın üründe bir miktar iyileştirme talebinde bulunmasına neden olabilir ve aynı ürün yükseltilmiş ürün olarak da başlatılabilir.

Yukarıdaki dört P pazarlaması size ürün pazarlaması karmasına genel bir bakış sunar. Ürününüz bir hizmet teklifi ise, insanlar, fiziksel kanıtlar ve süreçler – yani 3 P göz önünde bulundurulur.

 • İnsanlar– Hizmet sunumunda büyük bir öneme sahiptir ve müşteri deneyimini etkileyen tüm aktörlerdir. Firma personeli, müşteriler ve hizmet ortamındaki diğer kişiler, hizmetin kalitesini ve müşteri memnuniyetini belirlemede kritik bir rol oynarlar. Hizmetler, aynı anda üretilir ve tüketilir, bu nedenle müşteri deneyimi, alıcıların bireysel ihtiyaçlarına uygun şekilde değiştirilir ve kişiselleştirilir.
 • İşlemler– Hizmetin sunulduğu faaliyetlerin gerçek prosedürlerini, mekanizmalarını ve akışlarını ifade eder. Süreç kavramı, işletme ve pazarlama alanında farklı algılara sahiptir. Süreç, sonuç elde etmek için bir araç olarak görülebilir, ancak aynı zamanda işletme ile müşteri arasındaki etkileşimi ve bu etkileşimin bir dizi aşamada nasıl yönetildiğini de ifade eder.
 • Fiziksel kanıtlar-Hizmetin verildiği çevre, firma ile müşterinin etkileşime girdiği mekan ve hizmetin performansını veya iletişimini kolaylaştıran somut bileşenlerdir. Hizmetlerin doğası gereği somut bir yanı olmamasına rağmen, tüketiciler fiziksel kanıtlara güvenirler. Bu kanıtlar, binalar, ekipmanlar, işaretler ve logolar gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Ayrıca, web siteleri, broşürler ve kartvizitler gibi dijital ve basılı materyaller de fiziksel kanıtların bir örneğidir.

Pazarlama karması içindeki bu üç P, hizmetlerin sunumunda ve tüketiminde büyük öneme sahiptir. İnsanlar, işlemler ve fiziksel kanıtlar, bir hizmetin kalitesini ve değerini müşterilere aktarmada etkili bir şekilde kullanılmalıdır. Bir işletmenin başarılı bir hizmet deneyimi sağlamak için bu üç değişkeni dikkate alması ve müşteri ihtiyaçlarına uygun bir hizmet sunumu oluşturması önemlidir.

Pazarlama karmasının Strateji İçindeki Rolü

Pazarlama strateji içindeki rolü oldukça kritiktir, çünkü bir kuruluşun pazarlama hedeflerini ve hedef müşteri kitlesini belirlerken temel bir rehberdir. Pazarlama planı veya iş planı oluştururken, ilk adım olarak pazarlama karmasının belirlenmesi gereklidir çünkü bu kararlar, diğer stratejik kararları da etkileyecektir. Pazarlama karması kararları, pazarı bölümleme, hedefleme ve konumlandırma açısından belirleyici bir rol oynar.

Ürün kararları, müşteri segmentleri ve hedef pazarlar göz önünde bulundurularak yapılır. Ürünün özellikleri, faydaları ve hedef kitlenin ihtiyaçlarına uygunluğu, pazarlama’nın belirlenmesinde temel unsurlardır. Fiyatlandırma stratejileri, ürünün konumlandırılması ve hedef müşterilerin satın alma gücü dikkate alınarak belirlenir. Fiyatlandırma, müşteri algısı ve ürün değeri ile uyumlu olmalıdır.

Ürün ve fiyat kararlarının yanı sıra, dağıtım (yer) stratejisi de pazarlama karmasının bir parçasıdır. Ürünün hedef müşterilere nasıl ulaştırılacağı ve dağıtım kanallarının belirlenmesi, satış ve dağıtım süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Tanıtım (promosyon) kararları da pazarlama karmasının önemli bir unsurdur. Ürün ve hizmetlerin hedef müşterilere nasıl duyurulacağı, hangi iletişim kanallarının kullanılacağı ve reklam, satış teşvikleri gibi promosyon yöntemlerinin nasıl kullanılacağı, tanıtım stratejisinin belirlenmesinde dikkate alınmalıdır.

Pazarlama karmasının stratejik kararları aynı zamanda şirketin hedeflerine, rekabet durumuna ve pazar koşullarına bağlı olarak sürekli olarak güncellenmelidir. Esneklik, hızlı tepki verebilme ve değişen müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlayabilme, başarılı bir pazarlama stratejisinin temel unsurlarıdır. Bu nedenle, pazarlama karmasının strateji içindeki rolü, şirketlerin rekabet avantajı sağlaması ve sürdürülebilir bir büyüme elde etmesi için kritik öneme sahiptir.

Ne düşünüyorsunuz?

Niş Pazarlama Nedir?

Niş Pazarlama Nedir?

Netcraft, Siber Güvenlik Şirketi 100 Milyon Dolarlık Yatırım Aldı