in

Tüpraş Ventures, Robotik Teknolojiye Önemli Yatırımı

Tüpraş Ventures

Tüpraş Ventures, yerli robotik teknoloji girişimi AISField’a stratejik yatırım gerçekleştirdi. AISField’ın geliştirdiği robot, Tüpraş rafinelerindeki depolama tanklarının etkin bakım ve onarımını sağlıyor.

Tüpraş’ın girişimleri desteklemek üzere oluşturduğu Tüpraş Ventures, yerli robotik teknolojiler geliştiren girişim AISField’a stratejik bir yatırım gerçekleştirdiğini duyurdu. AISField tarafından tasarlanan robot, artık Tüpraş rafineri sahalarında aktif olarak kullanılmaktadır.

Bu yatırım, Tüpraş Ventures’in robotik teknolojiler alanındaki ilk adımıdır. Şirket, bu alanda yeni yatırımlar yapma ve iş ortaklıklarına odaklanma konusunda kararlıdır, yapılan açıklama bu yöndedir.

RUVI OilDiver Robotu ile Kontrol ve Bakım: Yenilikçi Çözümlerle Etkin Hizmet!

AISField tarafından geliştirilen RUVI OilDiver robotu, akaryakıt tanklarının içinde dolu haldeyken taban kontrolü ve bakımını gerçekleştirebilen bir çözüm sunmaktadır. Ayrıca, RUVI Diver sualtı dronu, endüstriyel tesislerin su tankları dahil olmak üzere rafineri ve yakıt depolama alanlarındaki görsel ve ultrasonik muayeneleri gerçekleştirebilmektedir. RUVI OilDiver’ın bir diğer bileşeni olan I-Cleaner robotu ise su tanklarında kirlilik olması durumunda etkili bir temizleme operasyonunu başarıyla gerçekleştirebilmektedir.

Robot teknolojisi sayesinde, temizlik ve bakım işlemleri daha güvenli bir şekilde gerçekleştirilirken yüzde 95’e varan oranda zaman tasarrufu sağlanmaktadır. Uluslararası ATEX sertifikasına sahip olan RUVI OilDiver robotu, insan sağlığını ve güvenliğini korumaya odaklanarak dünyadaki sayılı uygulamalardan biri olarak öne çıkmaktadır.

Tüpraş sahalarında ilk uygulamaları gerçekleştirilen RUVI OilDiver robotu, tankın devre dışı edilmesine gerek olmadan gerçekleştirdiği kontrollerle zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır. Ayrıca, çalışanların tank içine girmesine ihtiyaç duyulmaması, iş sağlığı ve güvenliği açısından önemli bir katkı sunmaktadır. Geleneksel yöntemlerde olduğu gibi hidrokarbon temizliği gerekmeksizin atık oluşumu ve atıkların bertarafı ortadan kaldırılarak çevresel şartlar da korunmuş olmaktadır. Ürünün saha testleri ve Tüpraş sahasında başarılı bir şekilde gerçekleştirilen ilk hizmetler, etkinliğini kanıtlamıştır.

Depolama Tanklarında İçi Doluyken Etkin Taban Muayenesi

TÜBİTAK Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri KOBİ Destekleme Programı kapsamında Tüpraş’ın müşteri olarak yer aldığı bir Ar-Ge projesi ile geliştirilen RUVI OilDiver robotu, akaryakıt tanklarının dolu olduğu durumlarda bile taban kontrolünü ve bakımını sağlamaktadır.

RUVI Diver sualtı dronu, endüstriyel tesislerin su tankları dahil olmak üzere rafineri ve yakıt depolama alanlarına görsel ve ultrasonik muayeneler gerçekleştirebilmektedir. Aynı zamanda I-Cleaner robotu, su tanklarında kirlilik olması durumunda başarılı bir şekilde tank temizleme operasyonunu gerçekleştirmektedir.

ATEX Sertifikalı İlk Robot: Tüpraş Rafineri Sahalarında Hizmette!

Yüksek emniyet ve yüzde 95 zaman tasarrufu sağlayan Tüpraş’ın RUVI OilDiver robotu, Avrupa Birliği standartlarına uygun, uluslararası ATEX sertifikasına sahip ender uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor. Tüpraş sahalarında başarıyla uygulanan bu robot, tank devre dışı edilmeden gerçekleştirdiği kontrollerle zaman ve maliyet tasarrufu sağlarken, aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği açısından da önemli katkılar sunuyor.

Geleneksel yöntemlerdeki hidrokarbon temizliği gerektirmeyen RUVI OilDiver, atık oluşturma ve bertarafı ortadan kaldırarak çevresel etkileri minimize ediyor. Ürünün saha testleri ve Tüpraş sahasında başarıyla gerçekleştirilen ilk hizmetler, inovatif bir yaklaşımın başarıyla uygulanmasını gösteriyor.

Tüpraş İnovasyon, Yatırımlar ve Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Zağra, teknolojiyi emniyet ve etkinlik amacıyla kullandıklarını ve bu projenin, iş sağlığı ve güvenliği perspektifinden önemli avantajlar sunduğunu vurguluyor. Proje, depolama tanklarının operasyondayken uzaktan kontrol edilebilen bir robotik teknoloji geliştirmiş olmasıyla da öne çıkıyor. Zağra, bu projenin, girişimcilik ekosistemi için de önemli bir örnek teşkil edeceğine inanıyor ve robotik alandaki gelişmeleri yakından takip edeceklerini belirtiyor.

Daha fazla yazımızı, buradan okuyabilir ve paylaşabilirsiniz.

Ne düşünüyorsunuz?

Gerçek girişimciler girişimciliği nasıl tanımlar?

Gerçek Girişimciler Girişimciliği Nasıl Tanımlar?

Tarlam

Topraksız tarım teknolojilerine odaklanan Tarlam, Founder One’dan 100 bin dolar yatırım aldı